sinice

Sinice/Cyanophyta/Cyanobacteria

 

-    prokaryotické organismy – gramnegativní bakterie, autotrofní

-    chlorofyl a, fykobiliny, β-karoten, fykocyanin, fykoeritin → žluté, modré, hnědé, červené + kombinace, barviva ve tvaru zrníček (fykoribozómy) – přichyceny na thylakoidech

-    zás l: sinicový škrob

-    jediná kruhová molekula DNA, hlavní organelou v buňce jsou ploché váčky (thylakoidy), na kterých jsou umístěny fotosyntetické pigmenty – vznikly vchlípením a odškrcením membrány, jsou volně nebo koncentricky uspořádané kolem jádra

-    buněčná stěna čtyřvrstevná

-    často obaleny slizem

-    rozmnožují se výhradně nepohlavně-jednobuněčné (Synechococcus) – pomocí homorgonií = několikabuněčná vlákna, kt se oddělují od mateřského a dorůstají v nové, vytváří klidové spory – aktinety (vznik spojením několika vegetativních buněk vytvořením tlusté stěny, při klíčení se mění v homorgonii)

-     po dělení zůstávají pohromadě spojené slizovými obaly, u vláknitých vyvinuta pochva

-    stavba-jednoduchá vlákna (Oscillatoria, česky drkalka)
-jednoduchá vlákna se specializovanými buňkami pro fixaci vzdušného dusíku – tzv. heterocyty (Anabaena)
-větvená vlákna (Stigonema)

-    nejstarší fotosyntetizující organismy (3.5 miliardy let – prekambrium), patrně hrály rozhodující úlohu ve vytváření kyslíkaté atmosféry na Zemi, vláknité vývojově mladší

-    výskyt ve vodě, vlhké půdě, na skalách, nakůře stromů

-    mají obrovskou schopnost přežívat nepříznivé podmínky - výskyt v téměř všech biotopech na Zemi, včetně extrémních stanovišť (horké prameny, pouště, polární oblasti atd.)

-    přemnožení ve znečištěných vodách způsobuje tzv. vodní květ – to je v současnosti velmi bězný jev na většině stojatých vod v ČR, mnohé druhy produkují toxiny (např. častá součást vodních květů r. Microcystis), mnohé druhy jedlé, v Rudém moři Trichodesmium erythraeum

-    časté vstupování do symbiotických vztahů s jinými organismy - tvoří s houbou lišejníky, žijí symbioticky i v tkáních vyšších rostlin (játrovka r. Blasia, hlevíky r. Anthoceros, kapradina r. Azolla, cykasy ) - touto cestou ze sinic vznikly pravděpodobně také chloroplasty rostlin (tzv. symbiotická teorie)

Jednořadka (nostoc) – stélky lišejníků