Rozmnožování rostlin

  

   Rozmnožování je základní vlastností každého organismu. Rozeznáváme  rozmnožování pohlavní a rozmnožování nepohlavní.

   Rozmnožování nepohlavní ( vegetativní ) je typ množení, při kterém nový jedinec vzniká z jedné buňky, tkáně nebo části orgánu mateřské rostliny. K nepohlavnímu rozmnožování vytvářejí některé rostliny zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány. Například jahodník, netřesk a jiné vyhánějí v létě z paždí přízemních listů šlahouny, které v určité vzdálenosti od mateřské rostliny zakořeňují a v místě zakořenění vyrůstají dceřiné rostliny. Jiné rostliny se rozmnožují oddenky ( kosatec, pýr ), hlízami ( brambory, jiřiny ), cibulemi ( česnek, lilie ).

   Nový orgán, případně celý jedinec u vyšších rostlin, může vzniknout z latentních meristémů, např. adventivní kořeny vznikají z pericyklu stonku ( toho se využívá při zakořeňování větviček některých dřevin – množení pomocí stonkových řízků ). U některých  rostlin se latentní meristémy vyskytují také v listech ( begonie, saintpaulie ) a mohou se rozmnožovat pomocí listových řízků.

   Při vegetativním rozmnožování nedochází k redukci počtu chromozomů, nový jedinec má genotyp shodný s mateřskou rostlinou, a proto i shodné vlastnosti. Pro reprodukci některých rostlin může být vegetativní rozmnožování důležitější než pohlavní rozmnožování. Této skutečnosti se využívá v zemědělské a zahradnické praxi. Dřeviny se rozmnožují např. pomocí oddělků, očkováním a roubováním, z odkopků apod.

vložit  obr.

   Rozmnožování pohlavní ( sexuální ). Při tomto způsobu rozmnožování dochází ke splynutí haploidní samčí pohlavní buňky se samičí haploidní pohlavní buňkou za vzniku diploidní zygoty. Zygota se mnohonásobně dělí a mění na zárodek ( embryo ) nového organismu. U semenných rostlin je to semeno, které je schopné překonávat i po dlouhou dobu značně nepříznivé podmínky. Po nabobtnání vodou se v semeni životní děje zrychlí, a jsou-li splněny další podmínky ( teplo, světlo, živiny ), vyroste v novou rostlinu. Vlastnosti jedince vzniklého ze semene ovlivňují oba rodičovští jedinci. Mohou vznikat rostliny s vhodnějšími vlastnostmi.