Linus Carl Pauling

Linus Carl Pauling byl americký fyzik a chemik,žijící v letech 1901 - 1994. V roce 1954 obdržel Nobelovu cenu za chemii a v roce 1962 Nobelovu cenu míru. Studoval chemickou vazbu (jevy mezomerie, rezonance, zjišťoval iontové poloměry), je spolutvůrce její moderní teorie (teorie valenčních struktur, hybridizace). Podal výklad prostorové stavby bílkovin (model šroubovice), zabýval se i strukturou DNA, vytvořil teorii imunity a hypotézu tvorby protilátek. Již v roce 1933 předpověděl existenci sloučenin vzácných plynů.