kvet

Květ/Flos

 

= přeměněné listy

- funkce: rozmnožovací

 

1.květní lůžko/torus-zelené,spod.část květu, rovné x vypouklé (šácholanovité) x  prohloubené = číška/cupula (dub), vznik přeměnou stonku

2.květní obaly/perianthium-rozlišené-a)kalich (calyx) - na vnějš.straně koruny,zelené lístky(sepaly),chrání pupen,většinou trvalé x prchavý kalich-brzy mizí (vlčí mák) nebo se přemění v chmýr (pampeliška), volné lístky -kalich chorisepalní, bočně srostlé - synsepalní

                                                               b)koruna (corolla) - vábí hmyz barvou i vůní pomocí nektárií – vylučují cukernatý roztok,může chybět u větrosnubných

 –nerozlišené - okvětí(perigon)-okvětní lístky = tepala, např. tulipán, jednoděložné

- bezobalé –vrba

- chrání tyčinky a pestíky

3.tyčinka(stamen): soubor tyčinek = andreceum, prašník/anthera (2 prašné váčky/mikrosynangium, 2prašná pouzdra, 2pylová zrna) + nitka/filamentum, samčí pohl.org., pylová zrna pomáhají při archeologických nálezech, u hmyzosnubných bývá vnější obal/exina lepkavý, délky nemusí být stejné, spojené tyčínky – jednobratré (svazeček), dvoubratré (2 svazečky), spojené prašníky – souprašné

Patyčinky/staminodia = tyčinky jalové

 Heterostylie-tyčinky jsou jinak velké než pestík aby nedošlo k vlastnímu oploz.

4.pestík(pistillum): soubor plodolistů = gyneceum – apokarpní (z jednoho plodol), cenokarpní (srůstem více plodol), stavba: blizna + čnělka + semeník s vajíčky – svrchní, polospodní,spodní, plodolisty nejčastěji ploché, nesou vajíčka, plodolisty u nahosemenných nesrůstají, u krytosemenných srůstají

5. Stopka: vznik přeměnou listu,nese květ

 

Květy-oboupohlavné (pestíky i tyčinky, např tulipán), jednopohlavné – prašníkové x pestíkové (líska, chmel, kukuřice), jednodomé (samčí i samičí pohl.org., chmel, kopřiva), dvoudomé (2 květní vzorce, jen sam. nebo samič., kukuřice, líska)

Souměrnost-souměrné (hluchavkovité) ,pravidelný květ (třešeň, pryskyřník), nesouměrné (kozlík lékařský)

 

Květní diagram: pohled shora, části jsou uspořádány v kruzích

Listeny

Okvětí

Koruna

Kalich

Tyčinky

Pestík – spodní, polospodní, svrchní

 

Květní vzorec:

↓ souměrný podle 1 osy

    paprsčitě souměrný

    bisymetrický

    asymetrický

@ acyklický

    oboupohlavní

♂ samčí květ

♀ samičí květ

K kalich (2+2 = 2 kruhy po dvou lístkách)

C koruna

P perigon

A andreceum

G gyneceum (2 = 2 plodolisty, (2) = vznikl srůstem, _ = svrchní)

 

 

Květenství

= soubor květů

A.jednoduchá 1)hroznovitá-vedlejší větve nepřevyšují hl. vřeteno, květy rozkvétají zdola nahoru,

Hrozen (rybíz) – vstřícné x střídavé

Klas (jitrocel) - opakjehnědy

Jehněda (bříza)

Okolík (prvosenka, miříkovité)

Palice (kukuřice)

Úbor (kopretina)

Hlávka (jetel)

Chocholík (jabloň)

Lata (šeřík)

2)vrcholičnatá-postraní stonky převyšují hlavní vřeteno, rozkvétají shora dolů, od středu k okraji    

Vrcholík (černý bez) – dvouramenný x jednoramenný

Vidlan (knotovka)

Vějířek (kosatec)

Srpek (mečík)

Šroubel (denivka)

Kroužel (sítina)

Vijan (pomněnka)

B.složená-složený okolík – mrkev, kmín, klas klásků - pýr, hrozen úborů, hrozen vijanů, lata

Homotaktická květenství – kombinace stejných typů květenství

Heterotaktická k – např hrozen z vijanů –jírovec maďal

 

 

Opylení a oplození

opylení-přenesení pyl.zrna na bliznu-větrem (anemofilní), hmyzem (entomofilní), vodou (hydrofilní); prvoprašnost (proterandrie)-nejdříve dozrávají tyčinky, prvobliznost (proterogynie) -první dozrávají pestíky

-    vegetativní x generativní

-    pylové zrno si musí s bliznou chemicky rozumět (ne sourozenci)

oplození-splynutí jader spermat (gameta) a vaječné bky (haploidní = oosféra) -vzniká zygota (diploidní) – semeno – spolu s květním lůžkem a semeníkem plod (fce ochrana, výživa, rozšiřování)

stavba: obaly, klový otvor, poutko, jádro, zárodečný vak, vaječná bka, pomocné bky, protistojné bky

Proces:pyl klíčí v pylovou láčku (v ní 2 sperm.bky) a prorůstá semeníkem, 1.splývá s jádrem vaj. bky a vzniká diploidní zárodek.2.splývá s diploid.jádrem zárod.vaku a vzniká triploidní živné pletivo = endosperm, ze stěn semeníku se tvoří oplodí a vajíčka se přeměňují v semena;

stavba semene: vnější živné pletivo = perisperm – vznik plet jádra ,osemení – vznik obalů vajíčka, endosperm, kořínek, hypokotyl, epikotyl, dělohy, zárodek, vzrostlý vrchol stonku

Cizosprašnost (allogamie) – z jiného květu téhož druhu x Samosprašnost (autogamie)

Různočleněnost (heterostylie) – brání samoopylení

 

Plod

funkce:chrání a vyživuje semena,rozšiřování po okolí;

A)PRAVÉ: - tvořeny pouze pestíkem

1)suché - a)pukavé - Měchýřek – 1 plodolist, otvírá se štěrbinou (blatouch, pivoňka)

Lusk – 1 plodol, otv 2 chlopněmi (bobovité)

Tobolka – více plodol, děrami, víčkem, zuby (mák, prvosenka, jitrocel)

Šešule – 2 plodol, 2 chlopněmi, semena zůstanou na rámečku (brukev, hořčice)

Šešulka – kratší, srdíčkovitá (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní)

- často více semen

b)nepukavé – Nažka – 1plodol, ochmýřené, okřídlené (pampeliška, lopuch)

Oříšek – více,na oplodí není pevně připoutáno k osemení (líska)

Obilka – 1 plodol, oplodí pevně k osemení (trávy)

c)poltivé – Struk – 2 pl, ohnice, 1pl čičorka

Tvrdka – 2pl,  rozpad na 4 části (hluchavka)

Dvounažka – 2 pl, rozpad na 2 nažky (javor)

Diskovitý plod – více pl, sléz

- po dozrání se uvolňují semena postupně i s částí plodu

2)dužnaté-části-exokarp (blanitý), mezokarp (dužnatý), endokarp (jadřinec, může chybět)

Bobule – více semen (rajče)

Peckovice – 1 semeno, tvrdý plod, švestka, mandle

 B)NEPRAVÉ- i jiné části (semeník, obaly, lůžko),souplodí nažek (jahodník), peckoviček (maliny), malvice (lůžko+ semeník, jablko), češule (lůžko + obaly, šípek)

 

Rozšiřování semen do okolí – vymršťováním (netykavka), vzduchem(křídla, chmýr pampelišek), vodou (kosatec), živočichy (svízel-háčky,ptáci tráv.ústrojím a člověkem), hmyzem – tukové tělísko (vlaštovičník), člověkem